Regulamin opłat: aktualizacja 2017

Został zatwierdzony nowy regulamin opłat obowiązujący od 1 IX 2017, prosimy o zapoznanie się.

Link do regulaminu