Rozkład zajęć w okresie ferii zimowych.

Przerwa w zajęciach aikido dla wszystkich grup wiekowych od dnia 16.01.2023 r. do dnia 21.01.2023 r.
Zajęcia wznawiamy od dnia 23.01.2023 r. według stałego grafiku zajęć.