Obóz Borne Sulinowo 02.06-06.06.2021 r.

Zwiedzamy
Dyskoteka
Ognisko
Wieczorem nad jeziorem
Po egzaminie :)

Po raz kolejny ( od 15 lat) w dniach: 2-6.06.2021 r. Słupska Sekcja Aikido zorganizowała obóz aikido dla członków SSA w Bornym Sulinowie. Obóz szkoleniowy prowadził shidoin PFA Marek Jezierski 5 dan. Nad zdrowiem uczestników czuwał Pan Rafał Muchowski - lekarz a Mamy najmłodszym uczestnikom zastępowała Pani Katarzyna (wychowawca).
W zajęciach obozowych SSA udział wzięli członkowie rożnych grup wiekowych. Zajęcia obejmowały treningi aikido, gry sportowe oraz wycieczki krajoznawcze śladami historii II wojny światowej. Mieli też możliwości zwiedzić miejscowe muzeum oraz wysłuchać ciekawego wykładu na temat wojskowych oflagów i tragicznych losów więźniów przebywających na terenie Bornego w czasie wojny.

Strony