Władze stowarzyszenia

Zarząd

Prezes Zarządu:
Kazimierz Myzyk
Wiceprezes ds. Szkolenia:
Marek Jezierski
Wiceprezes ds. Organizacyjno-Administracyjnych:
Krzysztof Duszkiewicz
Skarbnik:
Tomasz Pacana
Członek Zarządu:
Tomasz Częścik

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji:
Zbigniew Studziński
Członek Komisji:
Marta Sakowska
Członek Komisji:
Paweł Wichowski