Relacja ze stażu szkoleniowego w dniu 05.08.2023 r.

W dniu 05.08.2023 r. Stowarzyszenie Rekreacji Ruchowej Słupska Sekcja Aikido w ramach projektu "Aikido dla wszystkich mieszkańców Słupska" współfinansowanego przezUrząd Miejski w Słupsku zorganizowała zajęcia szkoleniowe aikido. Jednodniowy staż szkoleniowy prowadził Prezes Polskiej Federacji Aikido, Shihan Marian Wiśniewski - 6 dan. W czasie stażu, w którym brali udział nasi członkowie oraz członkowie klubu z Miastka odbył się egzamin na stopień mistrzowski 1 dan. Egzamin prowadziła Komisja Egzaminacyjna Dan PFA ( Shihan Marian Wiśniewski oraz Shidoin PFA Marek Jezierski -5 dan). Po raz pierwszy w historii SSA do egzaminu przystąpiła Pani - Natalia Jezierska. Natalia zdała ten trudny egzamin z wynikiem bardzo dobrym.

Zapraszamy na Staż AIKIDO.

Zapraszamy na staż aikido w sobotę 5 sierpnia 2023 r.
Zajęcia poprowadzi Prezes Polskiej Federacji Aikido Pan Marian Wiśniewski - Shihan 6 Dan Aikido Aikikai.
Staż stanowi jedno z działań w ramach programu współfinansowanego przez Urząd Miasta w Słupsku.
Program stażu wzałączniku.

LATO Z AIKIDO

Mimo, iż lato my nadal uczestniczymy w zajęciach w ramach akcji "LATO A ZIKIDO 2023" realizowanej przy współfinansowaniu Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Ostatnio zajęcia odbywały sięna boisku i w lesie, nie radycyjnie na hali. Coś nowego i pożytecznego bo byiśmy na świeżym powietrzu.
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w akcji LATO Z AIKIDO 2023.

LATO W SSA

Mimo,iż lato, wakacje, podróże, my nie zwalniamy. W dniu 09.07.2023 r. członkowie Słupskiej Sekcji Aikido brali udział w zajęciach aikido prowadzonych w ramach Międzynarodowej Letniej Szkoły w Złotowie zorganizowanej przez klub Shin Dojo Poznań.

Przypomnienie o składkach członkowskich.

Przypominamy, iż składki za lipiec i sierpień należy wpłacić do dnia 30 czerwca, zgodnie z REGULAMINEM OPŁAT - punkt 10. W przypadku osób korzystających z przerwy wakacyjnej (lipiec, sierpień) składka wynosi 50 zł/1 miesiąc. Dla pozostałych uczestników obowiązuje normalna składka dla danej grupy wiekowej.

Jednocześnie przypominamy o uregulowaniu zaległych składek!!!

Strony