Etykieta Dojo

 1. Dojo aikido nie jest zwykłą szkołą, ale miejscem, gdzie studiowane są zasady mistrza Morihei Ueshiba.
 2. Wyłącznie od decyzji nauczyciela – Sensei zależy, czy będzie on ciebie nauczał, czy też nie.
 3. Przed wejściem na matę – tatami należy sprawdzić swój wygląd, a potem odwrócić się plecami do maty i wchodząc zsunąć klapki – zōri. Klapki powinny być zawsze pozostawione porządnie przy brzegu maty lub w miejscu do tego wyznaczonym. Następnie pozdrawia się dojo w kierunku kamiza (ściana honorowa z gaku lub portretem Ō-sensei) stojąc lub w pozycji seiza (siad japoński na kolanach). Ukłon wyraża gotowość przystąpienia do treningu oraz przeznaczony jest dla wszystkich osób znajdujących się w dojo.
 4. Na kilka minut przed rozpoczęciem treningu powinno się usiąść w seiza i skoncentrować się – ta chwila wyciszenia oczyści umysł z codziennych problemów i przygotuje Cię do treningu.
 5. W chwili rozpoczęcia treningu uczniowie siedzą w seiza przed nauczycielem w jednym lub kilku rzędach. Najwyżsi stopniem siadają z lewej strony nauczyciela. Następnie uczniowie i nauczyciel robią ukłon w kierunku kamiza (ukłon symbolizuje szacunek dla filozofii i zasad aikido). Potem uczniowie i nauczyciel pozdrawiają się wzajemnie ukłonem.
 6. Uczeń, który spóźni się na trening siada z boku na macie w seiza i czeka aż nauczyciel zasygnalizuje mu zgodę na włączenie się do ćwiczeń. Wtedy kłania się i zaczyna trening. Jeżeli w czasie stażu nauczyciel przez dłuższy czas nie zauważa siedzącego, może on po ukłonie sam dołączyć do ćwiczących.
 7. Za każdym razem, gdy nauczyciel przerywa ćwiczenia aby pokazać nową technikę, uczniowie powinni jak najszybciej wrócić na swoje miejsca i usiąść w seiza. Po demonstracji kłaniają się nauczycielowi, a następnie powracają do ćwiczeń.
 8. Jeżeli nauczyciel wywoła ucznia, aby zademonstrować technikę, ten powinien ukłonić się mu się ze swojego miejsca i szybko do niego podejść. Gdy nauczyciel zakończy pokaz, uczeń powinien cofnąć się, ukłonić się ponownie w pozycji seiza, zanim sam rozpocznie ćwiczenia.
 9. Uczeń, który w czasie zajęć otrzymuje instrukcje skierowane bezpośrednio do siebie, siada w seiza i uważnie obserwuje. Zawsze kłania się nauczycielowi po zakończeniu wyjaśnień. Kiedy nauczyciel daje wyjaśnienia innej osobie, pozostali uczniowie mogą także przerwać swoje ćwiczenia, usiąść w seiza i obserwować. Po zakończeniu pokazu kłaniają się nauczycielowi.
 10. Aby w czasie treningu zadać nauczycielowi pytanie należy podejść do niego i ukłonić się (odpowiedni jest ukłon w pozycji stojącej). Wołanie z daleka jest niegrzeczne i nie powinno się tego robić.
 11. Jeżeli zaistnieje konieczność opuszczenia dojo w trakcie lub przed końcem treningu, należy wcześniej poinformować o tym nauczyciela.
 12. Ćwiczenia wykonuje się z powagą i bez dyskusji. Na macie należy ograniczyć rozmowę do absolutnego minimum koncentrując się całkowicie na studiowaniu ruchu.
 13. Ubranie treningowe powinno być czyste. Należy szanować swoje przyrządy treningowe (, bokken, tantō), które powinny być złożone we właściwym miejscu (wyznaczonym).
 14. W dojo w czasie treningu nie wolno nosić żadnej biżuterii. Zabronione jest jedzenie i picie oraz żucie gumy. Przed wejściem należy wyłączyć telefon komórkowy i inne urządzenia. Niedozwolone jest również uczestniczenie w zajęciach pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 15. Sprzątanie i utrzymywanie dojo w czystości jest honorem i zaszczytnym obowiązkiem każdego ucznia.
 16. Bez osobistej zgody sensei dojo nie może być użyte do innych celów niż praktyka aikido.
 17. Nauka sztuki walki jest możliwa tylko w atmosferze ufności i szacunku, który żywi się wobec swojego nauczyciela – sensei. Taka postawa jest wyrazem lojalności i dojrzałości wobec nauczyciela i szkoły (klubu).

Zasady zachowania dla osób z zewnątrz pragnących obejrzeć trening aikido:

 1. W czasie trwania treningu wymagana jest odpowiednia pozycja siedząca, nie wolno kłaść się na macie ani przyjmować lekceważącej pozycji. Nie wolno chodzić po dojo, pić, jeść, palić papierosów, żuć gumy, rozmawiać, używać telefonu i innych urządzeń. Robienie zdjęć jest możliwe wyłącznie za osobistą zgodą prowadzącego.
 2. Osoby, które nie wiedzą jak zachować się w poszczególnych sytuacjach, powinny zapytać starszego ucznia – senpai albo nauczyciela.

Opracowano na podstawie Etykiety Dojo Centrum Aikido Aikikai Warszawa