Władze stowarzyszenia

Zarząd

Prezes Zarządu:
Rafał Muchowski
Wiceprezes ds. Szkolenia:
Marek Jezierski
Skarbnik:
Iwona Zdybał

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji:
Zbigniew Studziński
Członek Komisji:
Mariusz Kowalik