Regulamin opłat

Regulamin opłat członkowskich obowiązujących w Stowarzyszeniu Rekreacji Ruchowej Słupska Sekcja Aikido od 01.09.2022 oraz aneks obowiązujący od 01.03.2024.

Regulamin opłat 01.09.2022 w formacie pdf

Aneks do regulaminu 01.03.2024 w formacie pdf