Akcja 1,5% na twój Klub Sportowy.

Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1,5% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.
W ramach tej akcji z rozliczeń podatku za 2022 rok, Fundacja Partnerstwo z siedzibą w Warszawie przekaże na nasz rachunek bankowy kwotę darowizny w wysokości 338,00 zł (trzysta trzydzieści osiem złotych).
Dla nas liczy się każda złotówka, dlatego też jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy złożyli się na tę kwotę 338,00 zł.
Nie zapominajcie o nas w rozliczeniach za 2023 rok :).

"Jeden z najgłębszych sekretów życia
polega na tym,
że tylko to wszystko,
co robimy dla innych,
jest tym, co naprawdę warto robić"
Carroll Lewis

Dziękujemy za udzieloną pomoc i nieocenione wsparcie.
Zarząd
Stowarzyszenia Rekreacji Ruchowej
Słupskiej Sekcji AIKIDO.