PRZYPOMNIENIE

Przypominam, iż do dnia 20 maja należy wpłacić/uzupełnić wpłaty za uczestnictwo w obozie sportowym. W przypadku nie dokonania wpłat w tym terminie nie będzie możliwości uczestnictwa w obozie.

Jednocześnie PRZYPOMINAM, iż wpłat za udział w treningach należy dokonywać do 10 dnia miesiąca za właściwy miesiąc (np. za maj do 10 maja, za czerwiec do 10 czerwca itd.). Niestety wpłaty nie wpływają w terminie.

Strony