20 marca - "Międzynarodowy Dzień Szczęścia"

Dlaczego Międzynarodowy Dzień Szczęścia wypada akurat 20 marca? To data symboliczna i wyjątkowa - właśnie wtedy ma miejsce równonoc - Słońce znajduje się dokładnie nad równikiem, dzień i noc trwają niemal równo po 12 godzin, nasza gwiazda zachodzi dokładnie na zachodzie, a wschodzi dokładnie na wschodzie. Równonoc jest odczuwalna przez ludzi we wszystkich częściach świata, co jest zbieżne z ideą Międzynarodowego Dnia Szczęścia, który ma również dotyczyć wszystkich.
Wraz z Międzynarodowym Dniem Szczęścia ONZ stworzyła Światowy Raport Szczęścia. Jest w nim mierzony i porównywany poziom szczęścia w poszczególnych państwach świata. Uwzględniane są tam kwestie środowiskowe, dobrobyt społeczny i ekonomiczny.

19 marca Światowy Dzień Pracy Socjalnej

Według Wielkiego Słownika Języka Polskiego życzliwość to cecha kogoś, kto lubi innych ludzi, chce ich dobra i gotów jest działać w tym celu, aby działo im się dobrze. Ta definicja równie dobrze opisuje pracowników socjalnych, którzy chcą dobra ludzi i podejmują działania, by zmienić ich życie na lepsze. 19 marca obchodzimy Światowy Dzień Pracy Socjalnej.

OPŁATY ZA ZAJĘCIA!!!

Przypominamy uczestnikom naszych zajęć, że opłaty za zajęcia należy uiszczać na rachunek bankowy do 10 dnia miesiąca za dany miesiąc. Opóźnienia w opłatach powodują nie opłacanie rachunków przez AIKIDO. Każdy z uczestników otrzymał REGULAMIN OPŁAT i każdy podpisał DEKLARACJĘ, w której zobowiązał się do przestrzegania Regulaminu. Zgodnie z Regulaminem nie opłacanie składki dłużej niż jeden miesiąc skutkuje wykreśleniem z listy uczestników i nie wpuszczenia na salę treningową.

AIKIDO DLA MIESZKAŃCÓW SŁUPSKA

Stowarzyszenie Rekreacji Ruchowej Słupska Sekcja AIKIDO w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. realizuje zadanie publiczne pod tytułem "Aikido dla mieszkańców Słupska" współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Miejskiego w Słupsku w wysokości 6.000,00 zł.

Całkowity koszt zadania publicznego to suma kwot dotacji i środków własnych i wynosi łącznie 57.984,00 zł.

FERIE ZIMOWE

Zajęcia treningowe aikido w okresie ferii zimowych 2024 r odbywają się zgodnie ze stałym grafikiem z wyjątkiem grupy dzieci najmłodszych, których zajęcia w tym okresie odbywają się w soboty w godzinach 11.00-12.00.
Przypominamy też, że trwają zapisy do naszych grup treningowych .
Zapraszamy.

Program KLUB 2023

Zakończyliśmy program KLUB 2023 realizowany na podstawie umowy zawartej z Krajowym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe. W trakcie realizacji programu, nasze dzieci od 5 roku życia i młodzież do 18 roku życia przeszli testy Narodowej Bazy Talentów. Zakupiono i wydano dzieciom 20 kompletów (zori, kimono i worek bawełniany).
Z Ministerstwa Spotu i Turystyki otrzymaliśmy DYPLOM za uczestnictwo w rządowym programie "KLUB". Uczestnicy programu (30 osób) otrzymało imienne DYPLOMY za uczestnictwo w programie.
W 2024 roku również złożymy wniosek o dotację z programu KLUB 2024. Dlatego prosimy rodziców, młodzież i dzieci o podsyłanie trenerom pomysłów, jakie widzą potrzeby zakupowe sprzętu, a może obozu sportowego.

Strony