24 Marca- Narodowy Dzień Życia

1794 – Na rynku w Krakowie został odczytany przez byłego posła na Sejm Wielki Aleksandra Linowskiego Akt powstania obywatelów mieszkańców województwa krakowskiego, ogłaszający rozpoczęcie insurekcji przeciw Rosji i carycy Katarzynie II. Na mocy aktu, Tadeuszowi Kościuszce powierzono funkcję Najwyższego Naczelnika i polecono mu zorganizować rząd powstańczy – Radę Najwyższą Narodową. W trakcie uroczystości Kościuszko złożył następującą przysięgę: Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę.

Dzisiaj Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa nazywana również Niedzielą Męki Pańskiej to ważny dzień w Kościele katolickim. Zgodnie z tradycją podczas uroczystych mszy świętych odbywa się święcenie palm wielkanocnych. W kalendarzu jest to święto ruchome, ale zawsze przypada siedem dni przed Wielkanocą, rozpoczynając Wielki Tydzień.
Niedziela Palmowa, nazywana Niedzielą Męki Pańskiej, a w polskiej tradycji ludowej również „Kwietną” lub „Wierzbną”, wypada zawsze siedem dni przed Świętami Wielkanocnymi. Są to święta ruchome, co oznacza, że nie mają stałej daty. Określa się ją od terminu pierwszej pełni Księżyca po równonocy wiosennej. W tym roku Niedzielę Palmową obchodzimy ją 24 marca.

21 marca Dzień Wagarowicza

Nasze dzieci nie wagarują i na pewno będą uczestniczyły w zajęciach :).
21 MARCA 2024
Czwartek
Imieniny obchodzą: Benedykta, Ludomira, Marzanna oraz Filemon, Filemona, Klemencja, Lubomir, Ludomir, Mikołaj, Pafnucy, Serapion
Nietypowe święta:
Dzień Wagarowicza
Światowy Dzień Lasu
Światowy Dzień Zespołu Downa
Międzynarodowy Dzień Poezji
Światowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową
Międzynarodowy Dzień Nowruz
Światowy Dzień Lalkarstwa
Dzień Wierzby
Dzień Geodety

20 marca - "Międzynarodowy Dzień Szczęścia"

Dlaczego Międzynarodowy Dzień Szczęścia wypada akurat 20 marca? To data symboliczna i wyjątkowa - właśnie wtedy ma miejsce równonoc - Słońce znajduje się dokładnie nad równikiem, dzień i noc trwają niemal równo po 12 godzin, nasza gwiazda zachodzi dokładnie na zachodzie, a wschodzi dokładnie na wschodzie. Równonoc jest odczuwalna przez ludzi we wszystkich częściach świata, co jest zbieżne z ideą Międzynarodowego Dnia Szczęścia, który ma również dotyczyć wszystkich.
Wraz z Międzynarodowym Dniem Szczęścia ONZ stworzyła Światowy Raport Szczęścia. Jest w nim mierzony i porównywany poziom szczęścia w poszczególnych państwach świata. Uwzględniane są tam kwestie środowiskowe, dobrobyt społeczny i ekonomiczny.

19 marca Światowy Dzień Pracy Socjalnej

Według Wielkiego Słownika Języka Polskiego życzliwość to cecha kogoś, kto lubi innych ludzi, chce ich dobra i gotów jest działać w tym celu, aby działo im się dobrze. Ta definicja równie dobrze opisuje pracowników socjalnych, którzy chcą dobra ludzi i podejmują działania, by zmienić ich życie na lepsze. 19 marca obchodzimy Światowy Dzień Pracy Socjalnej.

OPŁATY ZA ZAJĘCIA!!!

Przypominamy uczestnikom naszych zajęć, że opłaty za zajęcia należy uiszczać na rachunek bankowy do 10 dnia miesiąca za dany miesiąc. Opóźnienia w opłatach powodują nie opłacanie rachunków przez AIKIDO. Każdy z uczestników otrzymał REGULAMIN OPŁAT i każdy podpisał DEKLARACJĘ, w której zobowiązał się do przestrzegania Regulaminu. Zgodnie z Regulaminem nie opłacanie składki dłużej niż jeden miesiąc skutkuje wykreśleniem z listy uczestników i nie wpuszczenia na salę treningową.

Strony